Letra e traduçãoTriangulo

Thyro Alfaro

  • Escrito por:
Última atualização em: 2 de setembro de 2022

Letra original

inglesTradução em Ingles

Ayoko nang magpatuloy pa
I don't want to continue
(Hmm kaduda-duda, hmm kaduda-duda)
(Hmm kaduda-duda, hmm kaduda-duda)
Kung sabay kaming dalawa
If it's both of us
(Mag-isip ka muna, mag-isip ka muna)
(Mag-isip ka muna, mag-isip ka muna)
Kung babalik ka rin naman sa ′yong nakaraan, oh
Kung babalik ka rin naman sa ′yong nakaraan, oh
Ano pa'ng kalalagyan?
What other places
Kung ′sasantabi naman
Kung ′sasantabi naman
(Itong ating pagsubok, itong ating pagsubok)
(Itong ating pagsubok, itong ating pagsubok)
Ika'y mapapagitnaan ng
You'll be in the center of
(Tatlong gilid at sulok, tatlong gilid at sulok)
(Tatlong gilid at sulok, tatlong gilid at sulok)
Bali-baliktarin mo man puso'y masasaktan, oh
No matter how you reverse it, a heart will be hurt
Kung pwede bang huwag na lang, oh (whoa-oh)
Kung pwede bang huwag na lang, oh (whoa-oh)
Piliin mo, ako nga ba? (oh, ako)
You choose is it me or me
Sino ang tibok ng puso mo, kasi
Whom does your heart beat for 'cause
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, oh-whoa, oh-whoa
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, oh-whoa, oh-whoa
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Kailangan ko ngayong maging tapat
I need to be honest now

Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-guloThyro Alfaro

(Nang walang madamay ang puso ko nga yata′y)
(Nang walang madamay ang puso ko nga yata′y)
′Di tulad ng kahong parisukat
′Di tulad ng kahong parisukat
(Waring walay-walay at 'di magkakahanay)
(Waring walay-walay at 'di magkakahanay)
Ba′t gan'to ang nararamdaman
Ba′t gan'to ang nararamdaman
Maging ako′y naguguluhan, kasi naman
Maging ako′y naguguluhan, kasi naman
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Ako ang 'yong kahapon naghahanap
I am your past that is finding you
Ako′ng kasalukuyang nagtatapat
Ako′ng kasalukuyang nagtatapat
Sino nga ba'ng aking hinaharap
Who am I really facing?
Kung tatalikuran din ang lahat?
If I'm just going to turn back on everything
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit na pilitin mong sabay, sabay, sabay, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
Dahil ang pag-ibig ay kayamanan na ginawa lamang na pandalawahan
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
At kahit ilang beses mong i-try, i-try, i-try, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, oh-whoa, oh-whoa
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, oh-whoa, oh-whoa
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, whoa, oh, whoa, oh-oh
Ang gulo-gulo, ang gulo-gulo, whoa, oh, whoa, oh-oh
  • 3

Últimas atividades

Sincronizada pormitsuko senpai
Tradução porAlbert Daniel Nessia

Um lugar, para criadores de música.

Saiba mais