Letra e traduçãoCool Guys Don't Look At…

The Lonely Island

Última atualização em: 21 de julho de 2017

Letra original

turcoTradução em Turco (91%)

Seems like these days the whole world's on fire
Görünüşe göre bu günler tüm dünya yanıyor
Things keep blowing the hell up
Her şey patlamaya devam ediyor
And while all those rubber neckers and lucky louies stand and slackjaw's staring
And while all those rubber neckers and lucky louies stand and slackjaw's staring
The real men have the nuts to walk away
Gerçek adamın çekip gitmeye taakları var
Yeah
Evet
Cool guys don't look at explosions
Havalı adamlar patlamalara bakmazlar
They blow things up and then walk away
Her boku patlatır ve çekip giderler
Who's got time to watch an explosion
Kimin patlamayı izlemeye vakti var ki
Cause cool guy's errand's that they have to walk too
Cause cool guy's errand's that they have to walk too
Keep walking, keep shining
Yürümeye devam et, parlamaya devam et
Don't look back, keep on walking
Arkana bakma, devam et
Keep struttin', slow motion
Aksiyonu sürdür, ağır çekimi koy
The more you ignore it, the cooler you look
Ne kadar fazla umursamazsan o kadar havalı gözükürsün
Ladies and gentlemen
Baylar ve bayanlar
Please join me in welcoming, Mr. Neil Diamonds
Lütfen bana Bay Neil Diamonds'u çağırırken eşlik edin
Ha ha ha, where are we
Ha ha ha, neredeyiz biz
Cool guys don't look at explosions
Havalı adamlar patlamalara bakmazlar
They stride forward in their diamond covered boots
Elmas kaplamalı botlarıyla ilerlerler
They wear jumpsuits with glitter and rhinestones
They wear jumpsuits with glitter and rhinestones

Seems like these days the whole world's on fireThe Lonely Island

And walk away in slow motion.
Ve ağır çekimde uzaklaşırlar.
Keep walkin, you're cruisin.
Yürümeye devam et, yakıyorsun.
Cherry Cherry... Sweet Caroline.
Cherry Cherry... Tatlı Caroline.
Denzel walks...
Denzel yürür...
Will Smith walks...
Will Smith yürür...
Mark Wahlberg is wearin a hat!
Mark Wahlberg bir şapka takıyor!
Keyboard solo, JJ Abrams!
Solo keyboard'u ile, JJ Abrams!
Yeah!
Aynen!
Now you're talkin'
Şimdi konuşuyorsun
Woohoo!
Woohoo!
Okay
Pekala
Because, Cool guys don't look at explosions
Çünkü havalı adamlar patlamalara bakmazlar
The flames are hot but their heart is chilled
Alevler sıcak ancak onların kalbi sakinleştiriyor
Walk fast from the boring explosion
Sıkıcı patlamadan hızlıca yürü
And don't think about the people you've killed
Ve öldürdüğün adamları kafana takma
Two, three four!
İki, üç dört!
Aaaaaaaahh...
Aaaaaahhhhhhh...
  • 22

Últimas atividades

Sincronizada porTheLonePuf puf
Tradução porAlexandre Gomes

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora