Letras219: Juicht aarde, juicht…

Stichting Opwekking

Última atualização em: 12 de março de 2019
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Juicht, aarde! Juicht alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht,

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. De Heer is God: erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen die Hij voedt en weidt; Een volk, tot zijne dienst bereid. Gaat tot zijn poorten in met lof, Met lofzang in zijn heilig hof. Looft Hem aldaar met hart en stem, Prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. Want goedertieren is de Heer, Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora