Letrasเมื่อรักฉันเกิด

Silly Fools

Última atualização em: 24 de setembro de 2020

ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะฉันนั้นทำไม่ถูก อาจเป็นเพราะฉันนั้น ให้ค่ามากกับมัน เมื่อรักฉันเกิด

ขอพอแล้วใจ ใจที่มีให้ใครและใคร ฉันพบกับความผิดหวัง พบกับความชอกช้ำ เมื่อรักฉันเกิด รู้ไหมมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกลหนีมันไปให้ไกล ฉันคงไม่หันกลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา ทำลายฉัน ก็อยู่ในความสับสน ก็อยู่ในความมืดมน ของใจของคน ฉันให้ค่ากับเขา แต่เขานั้นไม่เอา เมื่อรักฉันเกิด ขอพอแล้วใจ ใจที่มีให้ใครและใคร ฉันพบกับความผิดหวัง พบกับความชอกช้ำ เมื่อรักฉันเกิด รู้ไหมมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกลหนีมันไปให้ไกล ฉันคงไม่หันกลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ไม่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา ทำลายฉัน รู้ไหมมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกลหนีมันไปให้ไกล ฉันคงไม่หันกลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ไม่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา ทำลายฉัน

  • 0

Últimas atividades

Última edição porKanitta Pengsook
Sincronizada porcallme beam
Tradução porSuda Achariyasilp

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora