Última atualização em: 21 de julho de 2017
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Ja mee piang ter... ruk piang dtae tur Ohp gaut tur duay ruk... ruk tee huang yai Jai chun hai tur... mun pen kaung tur roo mai

Took kum mun glun auk mah jahk hua jai Nai keen tee fah nun dtep pai duay saeng fai Rao ohb gaut gun lae maung pai bon fah glai Soot hua jai... soot sai dtah... mee dtae rao Duang jun laung loy lae maup kwahm ruk hai gun Kaup koon wun nee tee koy doo lae ruk chan Jahk hua jai... jahk nee pai... mee dtae tur Chun mai roo wah wun proong nee duang dao ja hai pai nai Chun mai roo wah wun proong nee taung fah ja pen chen rai Dtae chun gor roo hua jai kaung chun Ja mee piang tur... ruk piang dtae tur Ohp gaut tur duay ruk... ruk tee huang yai Jai chun hai ter... mun pen kaung tur roo mai Took kum mun glun auk mah jahk hua jai rao Ja loy kahm fah... tahm glahng moo dao Jai mai mee kwahm ngao... kao mah glum glai Pleng nee peua tur... mun pen kaung tur roo mai Sunyah ja doo lae tur jahk nee... telood pai

  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porJo Cepth
Tradução porMuslimah

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora