LetrasBuổi Chiều Hôm Ấy

Pham Quynh Anh

  • Escrito por:
Última atualização em: 25 de julho de 2019
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Tra'i đất vẫn không ngừng vần xoay, Buồn vui kiếp sống, Là một vòng quay tháng ngày.

Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng cho hai đứa, Giờ anh chẳng còn bên em nữa, Bỏ mặc cho người ta đón đưa. Đã có những đêm em lẻ loi. Về ngang ngõ tối, Tìm lại ngày xưa vắng rồi. Dáng anh buồn tênh còn quẩn quanh đâu đây, Chỗ hôm nào đợi nhau vẫn đứng đây, Cảm xúc vẫn nghe trào dâng, thật đầy. Buổi chiều hôm ấy, Ước chi anh còn chưa nói, Những câu vô tình đau nhói, Khiến yêu thương đành tan theo mây khói. Chiều nay anh hỡi! Em ước chi anh về đây, một lần thôi. Tấu cung đàn xưa, Mình cùng hát khúc ca thuở nào... Nươ'c mă't co' rơi bao nga'y qua, Thi' lâ'm lỗi đo', chẳng thể na'o em xo'a nho'a. Phô' quen nga'y xưa giơ' đây cô đơn qua'! Thiê'u đi một bơ' vai đã râ't xa. Chỉ co' em trong vo'ng vây, ngươ'i lạ Buổi chiê'u hôm â'y, Ươ'c chi anh co'n chưa no'i, Những câu vô ti'nh đau nho'i, Khiê'n yêu thương đa'nh tan theo mây kho'i. Chiê'u nay anh hỡi, Em ươ'c chi anh vê' đây, một lâ'n thôi, Mi'nh cu'ng ha't khu'c ca thuở na'o...

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora