LetrasSynu můj

Petr Muk

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Najdi sílu silným být, Poraz hloupost chytrostí, Ten kdo váhá dlouho ztratí čas.

Nebuď líný, jen si poruč, Svět ti vyhrát dovolí. Šplhej na svou bájnou horu A strach nech v údolí. Synu můj máš lidskou tvář, Duše tvá ať křídla má. Hrdě, vzpřímený jít se snaž. Synu můj, leť výš než vítr dá. I když není s kým bys kráčel, Kdo bouří by tě veď. S pevnou vírou projdeš pláčem, Tam šel chlapec a muž jde zpět. Synu můj máš lidskou tvář, Duše tvá ať křídla má. Hrdě, vzpřímený jít se snaž. Synu můj, leť výš než vítr dá. Jen moudré poslouchej, Abys pro nás moudrým byl. A najdeš lásku všech těch, co máš rád. Sám si největší sny splníš, Jen věř svým představám. Každý má své správné vlny, Tak pluj tam, kam chceš ty sám. Synu můj máš lidskou tvář, Duše tvá ať křídla má. Hrdě, vzpřímený jít se snaž. Synu můj, leť výš než vítr dá. Yeh oh, yeh oh, yeh oh Synu můj, Synu můj, leť výš než vítr dá

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porsperhack618

One place, for music creators.

Get early access