LetrasVIQNEBI TUNDAC GANTENBAINI

Pelargonia

  • Escrito por:
Última atualização em: 24 de janeiro de 2023
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis

Შენ მაძლევ ხმას ვინც გინდა ვარ ერთი დღით ვიქნები თუნდაც განტენბაინი

ვიჭრები როლში და ვიბრმავებ თავს და ვხდები ის ვინც არასდროს ვარ არ შეგაწყენ თავს არ გიჩვენებ დარდს დავმალავ მაინც არ გადარდებს თან დაივიწყებ ხვალ Შენ ახელ თვალს ხელსაც მკრავ Ხანდახან Მიმაგდებ კუთხეში როგორც Ძველ თოჯინას და ვრჩები მარტო Ჩემს ცოდვილ ფიქრებთან Რომლებიც ღიმილით Სხვების ხმას ელიან არ შეგაწყენ თავს არ გიჩვენებ დარდს დავმალავ Მაინც არ გადარდებს თან დაივიწყებ ხვალ Შენ მაძლევ ხმას ვინც გინდა ვარ ერთი დღით ვიქნები თუნდაც განტენბაინი

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Powered by AI Curated by people

Start your discovery