LetrasDuach Hna Houma Hna

Nass El Ghiwane

Última atualização em: 24 de março de 2018
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.
#together against coronavirus

واش حنا هما حنا وُشُوفْ الدّْنْيَا هَكْذا دَايْزَة

وُبْنَادْمْ كِيفْ المِيزَانْ طَالْعْ مَرَّة هَابْط يِعُوفْ الجَرْيَة لِيّامْ فـَايْزَة وُالعَالَمْ يْدِيرْ مَارَاد . . . حُكْمُه شَامَلْ شَرْفـَة وُمْرَابَط شُوفْ عَزَّةْ بْنَادْمْ حَايْزَة الشّقـَا وُالهْجْرَانْ سْعْدْ بْنـَادْمْ فِيهُمْ رَابْط وُشُوفْ الفَرْحَة امْضَوْيَة عَلْ لُوْطـَانْ وُالنّاسْ زَاهْيَة فـَرْحَانَة غِيرْ لَطـْيَارْ فْ لِيلْهَا سَهْرَانَة بَاكْيَة بَنْوَاحْ وُلْدَا تُو لَحْزَانْ يَا زِينِي هَكْذَا مَا كَانْ وَاشْ احْنَــا هُمَــا احْنــَا أَقـْلْبـِــــي وْلاَ مُحــَـــالْ وَاشْ الدّنْيـَــــا هَكْـــــذَا أقلبـِـــــي وْلاَ مُحـَـــــالْ مَا نْويتْ الزّمَانْ يْغـْـــدْرْ وْيْتْبْــــــدّلْ الحـَـــــــالْ مَا انْويتْ الناس أ تْبِيــعْ عـْـــــــزّهَا بِالمَـــــــالْ يَا نْوَاحْ الّطيرْ فْ السّمَا لله شْكُــونْ قـُـولْ لـِـــي يْجـِـي رْسُـــولْ للخَلْــقْ وْيْجِيــــــبْ السِّلْـــــــمْ تـْـرْجْعْ لْمْيَــاهْ للمَجْـرَى لله شْكُـــونْ قـُولْ لِــــي يِقـَــادْ لَشْيَـــاءْ للحـُـــبْ وْيْـــــــزُولْ الغـْـــــــمْ وَاشْ احْنـَا هُمـَـا احْنـَــا أقلبـِــــــي وَلاَ مُحــَــالْ ناس الغيوان / واش حنا هما حنا

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora