LetrasAdrishya Vawana

Naren Limbu

Última atualização em: 21 de janeiro de 2020

भनन के छ तिम्रो मनमा? सोधन

के छ मेरो मनमा? तिम्रो मौनता बोलिरहेछ अदृश्य भावना प्रष्टै देखिन्छ हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन तिम्रो मुस्कानमा सहमती छ नयनले इशारा गर्दैछ समय बितिजादैछ मलाई सोध्न हतारो छ हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन

  • 0

Últimas atividades

Tradução porSauraj Gurung

One place, for music creators.

Get early access