LetrasAwit ng puso ( ayaw kong…

Musikatha

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Detetamos alguns problemas
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Pag-gising sa umaga Naaalala Ka Nasasabik ang puso ko

Na makapiling Ka Umaawit, Sumasamba Sumasayaw Sa'yo Naghihintay ng pangugusap Mo Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan Mo Ayaw kong magkulang ng kabanalan Mo Hesus dakila Ka Tanging sandigan ko Lakas ko ay nanggagaling Sa'yo

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

One place, for music creators.

Get early access