LetrasPohjalainen uskontunnustus

Lasse Heikkilä

Última atualização em: 6 de outubro de 2020
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Detetamos alguns problemas
Outi Lyytikäinen sugeriu alterações a esta letra.

Sana suusta juumalan saa Ihmehet suuret aikaan Sanallansa isä jumala on luonut maan ja taivaan Näin minä uskon, totisesti uskon: Luonut on maan ja taivaan Jeesus kristus, jumalan poika, Syntyi ihimiseksi Sana tuli lihaksi ja maailman valkeudeksi Näin minä uskon, totisesti uskon: Ja maailman valkeudeksi Jeesus kristus surmattiiin ristihin naulaamalla Nousemalla kuolleista hän voitti synnin vallan Näin minä uskon, totisesti uskon: Voitti synnin vallan Isän luokse taivahan meille Pilvi pojan kantoo Neuvojaksi taivas meille pyhän hengen antoo Näin minä uskon, totisesti uskon: Pyhän hengen antoo Mahdollista jumalalle on meille mahrottoomat: Isä, poika, pyhä henki, ne kolome yhtä ovat Näin minä uskon, totisesti uskon: Ne kolome yhtä ovat Kuolemastaan jeesus meidät vapahiksi osti Elää saan sen uskomalla ijankaikkisesti Näin minä uskon, totisesti uskon: Ijankaikkisesti

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porJani Suomi

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora