LetrasHát trên những xác người

Khanh Ly

  • Escrito por:
Última atualização em: 11 de setembro de 2020
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Detetamos alguns problemas
Nha Nguyen sugeriu alterações a esta letra.

Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn. Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con Mẹ vỗ tay reo mừng xác con Mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng Người vỗ tay cho đều gian nan Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người Tôi đã thấy, tôi đã thấy, Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em. Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh Chị vỗ tay hoan hô hòa bình Người vỗ tay cho thêm thù hận Người vỗ tay xa dần ăn năn.

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora