Letrasคิด...ถึงเธอ (Miss You)

Imhavingabadday.

  • Escrito por:
Última atualização em: 18 de janeiro de 2023
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

หนาวแล้ว เธอมีใครให้กอดยัง และส่วนเป็นของขวัญ เธอมีใครเอามาให้หรือเปล่า คิดถึง ได้แต่คิดถึงแต่เธอไม่อยู่

ทั้งๆ ที่รู้ ว่าเธอไม่อยู่ตรงนี้แล้ว ฉันทำได้แค่คิดถึง และทำได้แค่นั้น คิด... ถึงเธอ ได้แต่คิด คิด คิด... ถึงเธอ จนมันทำให้ใจของฉัน มันจะเป็นแผล เพ้อ... ถึงเธอ เอาแต่เพ้อ ทำได้แค่ฝันละเมอ จนมันทำให้ใจของฉันมันจะบ้าตาย โอ้ย... คิดถึงจัง! ปีนี้ ฉันรอเธอมา กลับมาอยู่ ด้วยกัน และจะให้ทำยังไง เธอคงจะไม่สนใจ Yea... เธอไม่สนใจ ฉันทำได้แค่คิดถึง และทำได้แค่นั้น คิด... ถึงเธอ ได้แต่คิด คิด คิด... ถึงเธอ จนมันทำให้ใจของฉัน มันจะเป็นแผล เพ้อ... ถึงเธอ เอาแต่เพ้อ ทำได้แค่ฝันละเมอ จนมันทำให้ใจของฉันมันจะบ้าตาย โอ้ย... คิดถึงจัง! ถึงจะทำให้ตาย ก็คงไม่มีวันที่เธอจะกลับมาหา ถึงจะเป็นอย่างนี้ โดดเดี่ยวมากขึ้นทุกที.Yea คิด... ถึงเธอ ได้แต่คิด คิด คิด... ถึงเธอ จนมันทำให้ใจของฉัน มันจะเป็นแผล เพ้อ... ถึงเธอ เอาแต่เพ้อ ทำได้แค่ฝันละเมอ จนมันทำให้ใจของฉันมันจะบ้าตาย โอ้ย... คิดถึงจัง!

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porpakwan sampuech

Powered by AI Curated by people

Start your discovery