LetrasDayung Sampan

Hetty Koes Endang

Última atualização em: 8 de julho de 2020
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Lirik Dayung Kampung - Susie Jhoney (Windsiders) Andu minggu aku panu birubi Rarig ku bidapud dengan amu dari

Asung ku dag-dig-dug Amu ngenyum ngan aku Meda pimudip ku kai tentu Umpat ngare aku nitih amu Umpat andu asung ku rindu Ngin mina amu mah indi mesu seribu Anyap da duwuh da asung ku Penitih ku sia sia kai biguna... Pengrindu mekin pudar kai bijewa... Kaping cerita amu tunang inya da birita Aku mina dayung kampung da sengsara Usah mu nitih aba mu ngingat lagi Kisah cinta da pante adih Aku ngarap amu nyayang nu puno pinyuka Biar ku sikadup nanggong kecewa Biar ku sikadup nanggong kecewa

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porDidik Wahyudi

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora