LetrasCICHA NOC, KONCERT KOLĘD I…

GOLEC UORKIESTRA

Última atualização em: 26 de outubro de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Pokój niesie ludziom wszem, A u żłóbka Matka święta Czuwa sama, uśmiechnięta,

Nad Dzieciątka snem, Nad Dzieciątka snem. Pastuszkowie od swych trzód Biegną wielce zadziwieni, Za anielskim głosem pieni, Gdzie się spełnił cud, Gdzie się spełnił cud. Narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu, Niesie dziś całemu światu Odkupienie win, Odkupienie win.

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

One place, for music creators.

Get early access