LetrasEvita

Elsa Lila

  • Escrito por:
Última atualização em: 20 de janeiro de 2023
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Savannah Rubenecia sugeriu alterações a esta letra.

O, e di Se një ditë, do shkosh edhe ti E di, e di Më mungon, mungon që tani E di, e di, e di Por për mua, do jesh përgjithmonë Sa të prita Sa të prita, unë dhe drita Erdhe ti nga errësira Erdhe ti nga hapësira Hapet nata Hapet qielli O, Evita ti, Evita ti, Evita ti Më mungon që tani O, e di Koha shkon, rritesh edhe ti Më mungon, mungon që tani E di, e di Por për mua, do jesh përgjithmonë Evita Sa të prita Sa të prita, unë dhe drita Erdhe ti nga hapësira Hapet nata Ndizet dielli

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porSavannah Rubenecia

Powered by AI Curated by people

Start your discovery