Letra e traduçãoAwewe Sapi Daging

Doel Sumbang

  • Escrito por:
Última atualização em: 6 de abril de 2021

Letra original

bahasa-indonesiaTradução em Bahasa-indonesia (98%)

Sanés atuh, Ibu
Bukan, Ibu
Saterang abdi mah sanés kitu
Setahu saya bukan begitu
Kedah tiasa ngabéntenkeun
Harus bisa membedakan
Mana émansipasi, numana éman si sapi
Mana emansipasi, dan mana eman si sapi
Upami modél kieu mah éman si sapi
Kalau seperti ini sih éman si sapi
Aya awéwé jaman ayeuna
Ada wanita jaman sekarang
Ngaku awéwé modéren
Mengaku wanita modern
Berkarier penuh obsesi
Berkarier penuh obsesi
Sagala hayang siga lalaki
Semua ingin sama kaya laki-laki
(Halah! Bade ngalawan kodrat wae neng?
(Halah, mau melawan kodrat aja neng?
Gering! Gering!)
Sakit! sakit!)
Ceunah émansipasi
Katanya emansipasi
Bari uteukna teu ngarti
Sama otak nya tidak ngerti
Bisnis beurang peuting
Bisnis siang malam
Bisnis naon duka téh teuing
Bisnis apa,entahlah
Salakina di imah ngajaga tulak panto
Suaminya di rumah menjaga kunci pintu
Anakna diasuh cukup ku suster jeung babu
Anaknya di asuh cukup sama suster dan pembantu
Hayang mobil méwah ngabelaan jadi runtah
Mau mobil mewah bela-belain jadi sampah
Ngarepkeun ti salaki ceunah duitna teu cukup waé
Mengharapkan dari suami katanya uangnya tidak cukup terus
Emas berlian renceum ngaku bati tina bisnis
Emas berlian banyak ngaku untung dari bisnis
Padahal mah hadiah ti rupa-rupa bayawak
Padahal hadiah dari rupa-rupa biawak
Awéwé nu kieu lain awéwé modéren
Wanita seperti ini bukan wanita modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Tapi sapi daging untuk di potong tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Menganut emansipasi keluar dari aturan
Montong ngawalan kodrat
Jangan melawan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
Nanti malah jadi bejat
Kadé, Téh
Hati-hati
Émansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan
Emansipasi itu persamaan hak laki-laki dan perempuan
Tapi hanya yang positif-positifnya saja
Tapi hanya yang positif-positifnya saja
Ari nu goréng patutna mah montong atuh euy
Kalau yang jelek jangan
Da teu meunang ngalawan kodrat hirup mah euy
Kan gak boleh melawan kodrat hidup
Heeh wé lah
Iyain aja lah
Paribasa hayang maju maké jeung hayang jadi bapa sagala rupa
Peribahasa ingin maju ingin menjadi ayah dan sebagainya
Single parent téték bengek
Single Parent dan lainnya
Kumaha éta kebutuhan biologis ari teu gaduh carogé mah
Bagaimana itu kebutuhan biologis jika tidak ada pasangan
Heh! Alah, si étéh mah éteh étéh
Heh! Alah, si étéh mah éteh étéh
Dasar!
Dasar!

Tapi sapi daging peunciteun tukang jagalDoel Sumbang

Aya awéwé jaman ayeuna
Ada wanita jaman sekarang
Ngaku awéwé modéren
Mengaku wanita modern
Berkarier penuh obsesi
Berkarier penuh obsesi
Sagala hayang siga lalaki
Semua ingin sama kaya laki-laki
(Moal bisa atuh)
(Ga akan bisa)
(Istri mah janten istri pameget janten pameget nya)
(Perempuan ya perempuan, lelaki ya lelaki)
(Kitu da di mana-mana ogé)
Begitu dimana-mana juga
Ceunah émansipasi
Katanya emansipasi
Bari uteukna teu ngarti
Sama otak nya tidak ngerti
Bisnis teu beurang teu peuting
Bisnis tidak siang tidak malam
Bisnis naon duka téh teuing
Bisnis apa,entahlah
Salaki di imah ngajaga tulak panto
Suami dirumah menjaga kunci rumah
Anak diasuh cukup ku suster jeung babu
Anak dirawat cukup oleh suster sama pembantu
Hayang mobil méwah ngabelaan jadi runtah
Mau mobil mewah bela-belain jadi sampah
Ngarepkeun ti salaki ceunah mah teu cukup waé
Mengharapkan dari suami katanya gak cukup
(Teu bisa tumarima nya euy)
(Teu bisa tumarima nya euy)
Emas berlian renceum majar ngaku tina bisnis
Emas berlian ngaku dapat dari bisnis
Padahal mah hadiah ti rupa-rupa bayawak
Padahal hadiah dari rupa-rupa biawak
Awéwé nu kitu lain awéwé modéren
Wanita gitu lain wanita modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Tapi sapi daging untuk di potong tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Menganut emansipasi keluar dari aturan
Montong ngawalan kodrat
Jangan melawan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
Nanti malah jadi bejat
Awéwé nu kitu lain awéwé modéren
Wanita gitu lain wanita modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Tapi sapi daging untuk di potong tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Menganut emansipasi keluar dari aturan
Montong ngawalan kodrat
Jangan melawan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad, Nyai
Takutnya jadi bejat
Awéwé nu kitu lain awéwé modéren
Wanita gitu lain wanita modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Tapi sapi daging untuk di potong tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Menganut emansipasi keluar dari aturan
Montong ngawalan kodrat
Jangan melawan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
Nanti malah jadi bejat
Awéwé nu kitu lain awéwé modéren
Wanita gitu lain wanita modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Tapi sapi daging untuk di potong tukang jagal
Nganut émansipasi kaluar tina aturan
Menganut emansipasi keluar dari aturan
Montong ngawalan kodrat
Jangan melawan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
Nanti malah jadi bejat
  • 116

Últimas atividades

Sincronizada porHari Mulyadi Falah
Tradução porEffie Amalia

Um lugar, para criadores de música.

Saiba mais