LetrasAwit ng Paghahandog

Bukas Palad

Última atualização em: 17 de outubro de 2020
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Detetamos alguns problemas
Che Morales sugeriu alterações a esta letra.

O Diyos Ikaw ang laging hanap, Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa Sa tubig ng 'Yong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang 'Yong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, Magagalak na aawit ng papuring iaalay. Gunita ko'y Ikaw Habang nahihimlay Pagkat ang tulong Mo sa tuwina'y taglay. Sa lilim ng Iyong mga pakpak (Umaawit akong buong galak/umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.) Aking kaluluwa'y kumakapit sa 'Yo, Kaligtasa'y t'yak kong hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari ang Diyos S'yang dahilan. Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. (koro)

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porKoaliamz Arceta Recabar

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora