LetrasAntim Maya

Astha Band

Última atualização em: 24 de setembro de 2020
Detetamos alguns problemas
HARI BHANDARI sugeriu alterações a esta letra.

Milan Bichhod Samyog Ra Paristhiti Ho Suruwat Jastai Mitho Sambandha Ma Sadhai Nahune Bho Banna Sakina Timro Antim Maya Banauna Sakina Mero Antim Maya Timilai Mero Jeevan Ma Sankai Chhaina Maya Nikai Nai Gahiro ho Tadhinai Lekhya Raichha Samaya Ra Biwasta Ho Samhalnu Anfailai Jeevan Lamo Hune Bho Timro Ujjwal Bhabisya Prathana Mero Ho Banna Sakina Timro Antim Maya Banauna Sakina Mero Antim Maya Timilai Mero Jeevan Ma Ijjat Garne Chhu Sandhai Samjhi Rahanechhu Timilai

  • 12

Últimas atividades

Sincronizada porKishor Thapa
Tradução porYongie Hyun

One place, for music creators.

Get early access