LetrasMildaina Katha Haru

1974 AD

Última atualização em: 17 de fevereiro de 2019
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

मिल्दैन कथाहरु कसैको कहिले पनि मिल्दैन दस्तुरहरु

कसैको कहिले पनी कसैको कस्तो कस्तो कसैको कस्तो कस्तो मिल्दैन कथाहरु कसैको कहिले पनि मेरो मनमा सधैं सधैं एउटा प्रश्न दोहोरिन्छ यहाँ मेरो मनमा सधैं सधैं एउटा प्रश्न दोहोरिन्छ यहाँ अनी सोध्दछ तेस्ले उल्टो मलाई अनी सोध्दछ तेस्ले उल्टो मलाई फेरी फेरी अब भेट हाम्रो हुने कि नहुने हो मिल्दैन कथाहरु कसैको कहिले पनि मिल्दैन दस्तुरहरु कसैको कहिले पनी मेरो आँखामा सधैं सधैं एउटा तस्बिर कोरिन्छ यहाँ मेरो आँखामा सधैं सधैं एउटा तस्बिर कोरिन्छ यहाँ अनी धमिलो हुँदै बिलाई जान्छ अनी धमिलो हुँदै बिलाई जान्छ तर आसुले गह भिज्छ सुक्छ कि सुक्दैन यो मिल्दैन कथाहरु कसैको कहिले पनि मिल्दैन दस्तुरहरु कसैको कहिले पनी कसैको कस्तो कस्तो कसैको कस्तो कस्तो मिल्दैन कथाहरु कसैको कहिले पनि

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

One place, for music creators.

Get early access