Letras微微笑

黃宗澤

Última atualização em: 25 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

微微笑 - 黄宗泽&郑嘉颖 编辑歌词: David碧咸 QQ 370974323 明天應更好應更天晴

一張臉微微笑似更精靈 從今天放低心裡天秤 胸襟能同時擴闊會更溫馨 趣趣怪怪 有趣每天 有錯笑笑 又過一天 有舞照跳 最愛叫囂 最愛過吊橋 樂趣不少 (我有問題 四個問題 想解答 kero kero 無閉翳 猜錯題 猜錯題 心要齊 不介懷諗計仔 你亂嚟 咪亂嚟 唔專心失誤出錯唔抵 心中有個謎 猜猜那個謎 不需要你提 不如一齊畫公仔) 決心要集合齊人 迎接那挑戰永不擔心 人人要向一個夢逐步前行 時時要無懼樂觀不分心 天天都看到笑臉 \"晴天日日嚟\" 明天應更好應更天晴 一張臉微微笑似更精靈 從今天放低心裡天秤 胸襟能同時擴闊會更溫馨 各有各去 競賽每天 有錯有對 學到多少 有舞照跳 最愛叫囂 最愛過吊橋 樂趣不少 编辑歌词: David碧咸 QQ 370974323

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora