Letras暮沉武德殿 民謠版 Defenders of Bú-Tik…

CHTHONIC

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

厝崩 橋㽎 眾生掣 霆雷 爍爁 天烏陰 砲火 銃聲 獨裁者

邪氣 屍臭 魔神仔 昨暝夢中 輕聲細說是誰人 今日亂世 改朝換代是佗一冬 武德殿外 敵我不明對誰來效忠 醒靈寺內 鬼神難分 向誰來詛誓 厝崩 橋㽎 眾生掣 霆雷 爍爁 天烏陰 砲火 銃聲 獨裁者 邪氣 屍臭 魔神仔 昨暝夢中 輕聲細說是誰人 (敢是我) 今日亂世 改朝換代是佗一冬 (敢是夢) 武德殿外 敵我不明對誰來效忠 (佮誰參詳) 醒靈寺內 鬼神難分 向誰來詛誓 向誰詛誓 等誰宣判 向誰詛誓 等誰宣判 孽鏡台 鑿目光 火薰中 愈來愈明 跤鐐手銬 拖磨聲 迷亂中 愈來愈清 萬劫不復 萬劫不復 萬劫不復 萬劫不復 數百年 戰袂煞 我輩武德 千萬人 拚袂退 勇者無敵 數百年 戰袂煞 我輩武德 千萬人 拚袂退 勇者無敵 千年也萬年 我孤魂已束縛佇遮 千年也萬年 生死簿的名字 目睭前一逝一逝 生死簿的名字 千年也萬年 生死簿的名字 數百年 戰袂煞 我輩武德 千萬人 拚袂退 勇者無敵 數百年 戰袂煞 我輩武德 千萬人 拚袂退 勇者無敵 千年也萬年 生死簿的名字 千年也萬年

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 7

Últimas atividades

Sincronizada por蘇欣誼

One place, for music creators.

Get early access