Letras有你的陪伴

蕭煌奇

Última atualização em: 15 de julho de 2022
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Detetamos alguns problemas
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

走闖打拼為生活 為你站在日頭下 做牛做馬不怕磨 只要你作伴

為阮付出無條件 感謝你陪我做陣行 千里的路途 有你較快活 人生的歌不好唱 唱了一段 擱一段 好壞照輪免怨嘆 一人一款命 前途茫茫不用怕 咱都是勇敢的鳥只 頭前路 不管有風亦有雨 我和你 相依偎 不免驚 失敗咱會當擱拼 只要有你陪伴 卡苦的路 我嘛行 花謝會擱開 眼屎擦擦就乾 不怕海湧 船隻總是會靠岸 向前行 咱不通計較輸贏 因為有你陪伴 我知天地外呢闊 這條坎坷路 咱愛互相照顧 有你就嘸驚 風雨他有多大 人生的戲隨人扮 輪流站在戲棚腳 歹竹也會出好子 醜人有水命 只要腳步別踏差 我相信有一工咱會贏 感謝你 願意來做 阮一生 永遠的靠山 不免驚 失敗咱會當擱拼 只要有你陪伴 卡苦的路 我嘛行 花謝會擱開 眼屎擦擦就乾 不怕海湧 船隻總是會靠岸 向前行 咱不通計較輸贏 因為有你陪伴 我知天地外呢闊 甲在阮身邊 猶原有你作伴 用最好的我 為你唱這首歌 不免驚 失敗咱會當擱拼 只要有你陪伴 卡苦的路 我嘛行 花謝會擱開 眼屎擦擦就乾 不怕海湧 船隻總是會靠岸 向前行 咱不通計較輸贏 因為有你陪伴 我知天地外呢闊 這條坎坷路 咱愛互相照顧 有你就嘸驚 感謝有你陪伴

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada por曾曾

Um lugar, para criadores de música.

Saiba mais