LetrasAll The Things You Never Knew

王力宏

Última atualização em: 21 de Julho de 2017
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

Hu die zha ji ci yan jing Cai xue hui fei xing

Ye kong sa man le xing xing Dan ji ke hui luo di Wo fei xing dan ni zhui luo zhi ji Hen kao jin huan ting jian hu xi Dui bu qi wo que mei zhuo jin ni Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi Ni de lei di xiang qing pen da yu Sui le man di Zai xin li qing xi Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin Pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li Duo de shi ni bu zhi dao de shi Hu die zha ji ci yan jing Cai xue hui fei xing Ye kong sa man le xing xing Dan ji ke hui luo di Wo fei xing dan ni zhui luo zhi ji Hen kao jin huan ting jian hu xi Dui bu qi wo que mei zhuo jin ni Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi Ni de lei di xiang qing pen da yu Sui le man di Zai xin li qing xi Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin Pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li Duo de shi ni bu zhi dao de shi Wo fei xing dan ni zhui luo zhi ji Ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni Wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi Ni de lei di xiang qing pen da yu Sui le man di Zai xin li qing xi Ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin Pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li Duo de shi ni bu zhi dao de shi

  • 32

Últimas atividades

Sincronizada porchester vasing
Tradução porAdithya Pratama

O Musixmatch para Spotify e
iTunes está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora