Letrasმე გადმოვცურავ ზღვას

ირაკლი ჩარკვიანი

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

მინდა ისევ შენთან ვიყო, ისევ შენი ღიმილი მკლავს, უშენობა არ მასვენებს, ვიცი უნდა ვუშველო თავს, ვეღარსად ვერ გაგექცევი, ომი შენთან ლაპარაკს გავს,

ალბათ ისევ დავბრუნდები, წამოვყვები ქაღალდის ნავს. მე გადმოვცურავ ზღვას, ნუ დაუჯერებ სხვას, რომ მე არ მოვალ, მე შენთან მოვალ, დავბრუნდები. მე შენთან მოვალ, დავბრუნდები. ყველაფერი შეიცვალა, სიყვარული სევდაში თვლემს, აღარავინ აღარ გელის, აღარავინ იხსენებს ძველს, მე გადმოვცურავ ზღვას, ნუ დაუჯერებ სხვას, რომ მე არ მოვალ, მე შენთან მოვალ, დავბრუნდები. მე შენთან მოვალ, დავბრუნდები. მე შენთან მოვალ, დავბრუნდები. მე შენთან მოვალ, დავბრუნდები. მე გადმოვცურავ ზღვას, ნუ დაუჯერებ სხვას, რომ მე არ მოვალ, მე შენთან მოვალ, დავბრუნდები Lyrics added by CleverBot T⊥

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora