Letrasยอมโง่

แสตมป์

Última atualização em: 22 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

ทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ แต่ยังรักไม่เคยจืดจาง ยังยอมให้เธอสวมเขา

ขอแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รักฉันน้อยกว่าเขา แค่เพียง สองเราได้อยู่ใกล้ๆ แม้เป็นความรัก สำรองก็ไม่เป็นไร แค่มีฉันอยู่ในใจ สักนิดก็พอ อย่างไร ก็ได้ แค่เธออย่าทิ้ง ฉันไป ให้เป็นวัวเป็นควาย อย่างไรฉันก็ยอม ยอมโง่เพราะรักเธอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใจ รักเขาก็รักไป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัน คนโง่ที่รักเธอ ขอยอมปิดหูปิดตาเลยแล้วกัน ยอมให้เธอรักเขาคนนั้น แล้วเธอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอม .อย่างไร ก็ได้ แค่เธออย่าทิ้ง ฉันไป ให้เป็นวัวเป็นควาย อย่างไรฉันก็ยอม ยอมโง่เพราะรักเธอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใจ รักเขาก็รักไป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัน คนโง่ที่รักเธอ ขอยอมปิดหูปิดตาเลยแล้วกัน ยอมให้เธอรักเขาคนนั้น แล้วเธอไม่เลิกกับฉัน. ฉันยอม

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 1

Últimas atividades

Sincronizada porKatna Proeub

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora