Letrasเชิญเที่ยวอีสาน

เอกพล มนต์ตระการ

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

ผืนดินกลิ่นของไทย ทั่วเหนือใต้ได้เล่าขาน บันทึกเป็นตำนาน

ชื่ออีสานแดนข้าวเหนียว อยากชวนให้มายล ชวนทุกคนลองมาเที่ยว อีสานบ้านสีเขียว บ่เหือดแห้งแล้งน้ำใจ หนองคายเมืองนาคา ออกพรรษาเกิดบั้งไฟ เดือนสามแม่ออกไฮ้ ไหว้ขอพรพระธาตุพนม สกลเล่าลือท่าแร่ อุบลงามแท้แห่เทียนน่าชม มุกดาหารสัมพันธ์น้ำโขง ต่อเชื่อมโยงสองฝั่งลาวไทย โอ้ โฮะ โอ้ โฮะ โอ ฮะ โอ (โอ้ โฮะ โอ้ โฮะ โอ ฮะ โอ) เที่ยวยโสเมืองแห่งบั้งไฟ (เที่ยวยโสเมืองแห่งบั้งไฟ) คนไกลใกล้หลั่งไหลมาม่วน (คนไกลใกล้หลั่งไหลมาม่วน) แล้วจั่งฮวนคืนเมื่อร้อยเอ็ด คนใจเด็ดแห่งทุ่งกุลา สารคามสะดือแห่งอีสานบ้านเฮา สุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง ศรีษะเกศดังเขาพระวิหาร ย้อนมาฟากขอนแก่น เมืองหมอแคนดินแดนสำราญ อุดรหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์น่าอยู่ เมืองใหม่บึงกาฬ ขอเชิญมาเที่ยวอีสาน หมู่เฮาไทบ้านยินดีต้อนรับ คนอีสานบ่เคยแล้งน้ำใจ โอ้ โฮะ โอ้ โฮะ โอ ฮะ โอ (โอ้ โฮะ โอ้ โฮะ โอ ฮะ โอ) เที่ยวยโสเมืองแห่งบั้งไฟ (เที่ยวยโสเมืองแห่งบั้งไฟ) คนไกลใกล้หลั่งไหลมาม่วน (คนไกลใกล้หลั่งไหลมาม่วน) แล้วจั่งฮวนคืนเมื่อร้อยเอ็ด คนใจเด็ดแห่งทุ่งกุลา สารคามสะดือแห่งอีสานบ้านเฮา สุรินทร์ถิ่นเมืองช้าง ศรีษะเกศดังเขาพระวิหาร ย้อนมาฟากขอนแก่น เมืองหมอแคนดินแดนสำราญ อุดรหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์น่าอยู่ เมืองใหม่บึงกาฬ ขอเชิญมาเที่ยวอีสาน หมู่เฮาไทบ้านยินดีต้อนรับ คนอีสานบ่เคยแล้งน้ำใจ

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porNamfonfyyoo YP

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora