Letrasที่ฉันรู้

บอย โกสิยพงษ์

Última atualização em: 25 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

ร่วมร้องโดย แชมป์ ทุกครั้ง คุณเคยมีความจริงสิ่งที่ปิดบังไม่มีใครรู้ ไม่ว่าเรื่องจะเล็กหรือใหญ่

เก็บซ่อนไว้ภายใน เจอใครก็ต้องทำเป็นเฉย แต่ส่วนตัวนั้นอยากเปิดเผย คือสิ่งที่ฉันนั้นเป็นอยู่ เป็นความจริงที่ไม่อยากให้มันเป็นจริง ต่อให้ฉันนั้นทำทุกสิ่งเธอก็ไม่หันกลับมามองดู อยากจะขอซักอย่าง อยากขอร้องซักอย่าง อยากจะขอให้เหลือหนทางให้ฉันนั้นเดินได้อยู่ โปรดอย่าถามกันเลย อย่าเพิ่งถามฉันเลย เรื่องราวของเราทั้งคู่ ไม่อยากจะพูด จะบอก ไม่มีเหตุผลจะตอบฉันเองยังไม่เคยคาดคิด ไม่เคยรู้ เขาไม่รักฉันแล้ว คือสิ่งที่ฉันรู้ น้ำข้างในดวงตา มันคอยเอ่อมาเวลามีคนถาม เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไร เหตุผลนั้นเป็นไง อยากจะอยู่ลำพังเฉยเฉย ไม่กล้าที่จะเปิดเผย .เพราะฉันเองก็เสียใจอยู่ เพราะความจริงที่ไม่อยากให้มันเป็นจริง ต่อให้ฉันนั้นทำทุกสิ่งเธอก็ไม่หันกลับมามองดู อยากจะขอซักอย่าง อยากขอร้องซักอย่าง อยากจะขอให้เหลือหนทางให้ฉันนั้นเดินได้อยู่ โปรดอย่าถามกันเลย อย่าเพิ่งถามฉันเลย เรื่องราวของเราทั้งคู่ ฉันไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไร ฉันไม่รู้ต้นเหตุเพราะใคร ฉันไม่รู้ฉันผิดหรือไม่ ฉันนั้นยังไม่รู้

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

Sincronizada porgroo eang

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora