Letrasจะทำยังไง

บอย โกสิยพงษ์

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

ร้องโดย ตู่ - ภพธร สุนทรญาณกิจ What what will i do will i do will i do...

คิดว่า(มัน)เป็นเพียงแค่ความฝัน ไม่เคยหวัง ไม่เคยคิดจริงจังอะไร แค่แอบหลงรักเธอเล่นๆ ตามลำพังข้างเดียวในหัวใจ แต่เมื่อมารู้สึกนึกอีกที เมื่อรู้ตัวอีกที ฉันก็รักจนลึกข้างใน ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้ และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าหัวใจของฉันมันหยุดไม่อยู่ What what will i do will i do will i do... รู้ดีว่าไม่ควรฝัน ไม่ควรหวัง ไม่ควรคิดจริงจังอะไร แม้ว่าเธอไม่เคยบอก ฉันก็รู้ดีว่าเธอมีใคร แต่เมื่อมารู้สึกนึกอีกที เมื่อรู้ตัวอีกที ฉันก็รักจนลึกข้างใน ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้ และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าหัวใจของฉัน... อยากจะขอบอก อยากที่จะ(ร้อง)บอก อยากจะเปิดเผย อยากจะเฉลย อยากจะเปิดใจเลยตรงๆ ไม่ต้องหลอก ว่าฉันนั้นต้องเจ็บปวดขนาดไหนที่ต้องพูด และต้องฝืนแกล้งทำตรงกันข้ามกับหัวใจ ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ ฉันจะมองหน้าเธอยังไง ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิดเผยอะไรๆ ที่มีให้เธอรู้ ฉันจะพูดคุยยังไง ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้นพบว่าฉันแอบรักอยู่ กลัวจะทำให้เธอลำบากถ้าหากว่าเธอได้รู้ และฉันนั้นควรจะทำยังไง ถ้าจากนี้หัวใจฉันหยุดไม่อยู่

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora