Letrasฝันไป

ธีร์ ไชยเดช

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
chitnucha bunpanya sugeriu alterações a esta letra.

ฝันไป ไม่มีอะไรจะเกินเลยอีกต่อไป ฝันไป ไม่มีอะไรจะให้ จะรับจากกัน คนเรานานนาน หัวใจมันเปลี่ยนไป ตัวเราพึ่งเข้าใจ ดูแต่วันวาน ที่เธอเคยใส่ใจ วันนี้ไม่อะไรเหลือเลย (*) แสงดาวที่เคยสุกใสสกาวอยู่บนฟ้าไกล ลับไป หมดไปพร้อมหัวใจที่แสนสวยงาม (**) ไม่มีเวลาให้เราได้ปรับใจ อยู่ๆ ก็ทิ้งไป แค่เพียงแรงลมที่พัดแล้วผ่านไป อย่างนี้ไม่มีอะไรเหลือเลย (***) ดูเหมือนเรานั้นคงฝันไป ช่างเร็ว ช่างไว อย่างนั้น วันเวลาที่เรารักกัน มันมีแค่ในความฝัน. อย่างเดียว

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora