Letrasยังรักกันอยู่ไหม

กล้วย แสตมป์

Última atualização em: 22 de julho de 2017
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ เขาโทรมาทุกวันรู้ไหมฉันรำคาญ

พูดสายกันนาน ๆ เหมือนมีใจให้เขา ขอถามเธอซักคำ ถ้าวันนี้ เรื่องความรักระหว่างเรา กับเขา เอายังไง หยุดพูดไปได้ไหมไม่มีใจให้คนอื่น โทรหากันทั้งคืนไม่ให้คิดได้อย่างไร ขอถามเธอซักคำ ถ้าวันนี้ เธอยังรักฉันอยู่ไหม อยากฟังคำจริงใจจากปากเธอ ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ หมอนั้นจะได้รู้ซักที ให้หยุดฝัน หยุดพร่ำเพ้อ ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว หยุดพูดไปได้ไหมไม่มีใจให้คนอื่น โทรหากันทั้งคืนไม่ให้คิดได้อย่างไร ขอถามเธอซักคำ ถ้าวันนี้เธอยังรักฉัน อยู่ไหม อยากฟังคำจริงใจจากปากเธอ ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟัง¸ˆากปากเธอ หมอนั้นจะได้รู้ซักที ให้หยุดฝัน หยุดพร่ำเพ้อ ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว ยังรักฉันอยู่ไหม ฮื้อ ฮือ ฮือ... บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ หมอนั้นจะได้รู้ซักที ให้หยุดฝันหยุด พร่ำเพ้อ ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว ให้มันรู้ว่าเธอเป็นแฟนฉัน

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 0

Últimas atividades

One place, for music creators.

Get early access