Letrasفكروني

أم كلثوم

Última atualização em: 8 de julho de 2020
Detetamos alguns problemas
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

كلموني تاني عنك فكروني... فكروني صحوا نار الشوق

في قلبي وف عيوني رجعوا لي الماضي بنعيمه وهَناوته وبحلاوته... وبعذابه... وبقساوته وافتكرت فِرِحتِ وَياك قدْ إيه واِفتكرتْ كمان يا روحي بِعِدْنا ليه بَعدِ ما صَدَقتِ إني قِدِرتِ أنسى بَعدِ ما قلبي قِدِرْ يِسلاكْ وِيِقسى جُمْ بِهِمْسَه... وَغَيَروني كانوا ليه بيفَكَروني بَعدِ ما تعَوِدت بُعْدَكْ غَصبِ عَنِّي بَعدِ ما نسيتْ الأماني والتَمَني كِلمِتين اِتقالوا شالوا الصَبرِ مِني صَحوا في عنَيَّه حَنينهُمْ لاِبتِسامَكْ صَحوا سَمْعي يوَد كِلْمَة مِن كَلامَك صَحوا حتى الغيرَة صَحوا لي ظُنوني وِاِبتدا قَلبي يِدَوْبني بآهاتُه وِاِبتَدا الليل يِبْقى أَطْوَلْ مِنْ ساعاتُه واَسْهَرْ اَسْمَع نَبضِ قلبي بيْناديك روحي فيكْ مَهْما جَرى أنا روحي فيكْ تِسْوى اِيهْ الدُنيا وِاِنْتَ مُشْ مَعايا هِيَ تِبْقى الدُنيا دُنيا إلا بِيك اِللي فاتْ وَياكْ يا روحي باعودْ إِليهْ وِاللي عِشْتُه مَعاك... رِجِعْتِ اَعيشْ عَليه بَعْدِ ما صَدَقتِ إني قِدِرتِ أنسى بَعْدِ ما قَلبي قِدِرْ يِسلاك ويِقْسى جُمْ بِهَمْسَه وغَيَروني كانوا لِيهْ بِيْفَكَروني كَلِموني تاني عَنَّكْ بَعدِ طول حِرماني مِنَّكْ جَرَّحوا الجِرحِ اِللي قِرِبْ يِبْقى ذِكرى سَهَّروني أَعيشْ في بُكْرَه وبَعْدِ بُكْرَه يا حَياة أنا كُلَّي حِيرَه ونار وِغيرَه وشوقْ اِليكْ نِفْسي أهْرَبْ مِنْ عَذابي... نِفْسي أَرتاح بين إِيديكْ وِالخِصامْ... وِالهَجرْ... وِلَيالي الأِسيَّة كُلِّ دولْ ما يَْهَونوش حُبَّكْ عَلَيَه وِاللي جُوَه القلب كان في القلب جُوَّه رُحْنا... وِاِتْغَيَّرنا اِحْنا... إلا هُوَّ هُوَّ نَفْسِ الحُبِ واَكْتَرْ هُوَّ نَفْسِ الشوق وِاَكْتَرْ اِللي فات وَيَّاك يا روحي باعودْ إليه واِللي عِشْتُه مَعاكْ رِجِعْتِ أَعيشْ عَليه بَعْدِ ما صَدَقتِ إني قِدِرتِ أنسى بَعْدِ ما قَلبي قِدِرْ يِسلاك ويِقْسى جُمْ بِهَمْسَه وغَيَروني كانوا لِيهْ بِيْفَكَروني آه يا حَبيبي... حَياتي بَعْدَك مُسْتَحيلَة يا حَبيبي... والحياة أيام قَليلة ليه نِضَيَّعْ عُمْرِنا هَجْرِ وخِصامْ وِاِحنا نِقْدَرْ نِخْلَق الدُنيا الجَميلَة بِالوِدادْ وِالقُرْبِ تِتْجَدِدْ حَياتْنا بِالحَنانْ والحُبِ تِتْبَدَلْ آهاتْنا واِللي جايْ نِعيشُه أِحلى مِنْ اِللي فاتنا القمرْ مِنْ فَرْحِنا حَ يْنَوَرْ أِكْتَرْ والنُجومْ حَ تْبانْ لِنا أَجْمَلْ وأَكْبَرْ والشَجَرْ قَبْلِ الرَبيع حَ نْشوفُه أَخْضَرْ وِاللي فاتْ نِنساهْ نِنْسى كُلِّ أَساه ياللا نِلْحَقْ مِ الزَمَنْ أَيام صَفاهْ دي الحياة مِنْ غير لُقانا مُشْ حَياةْ واِحنا مُشْ حَ نْعيشْ يا روحي مَرِّتينْ فَكَروني اِزايْ أنا اِمْتى نِسيتَكْ إنْتَ أَقْرَبْ مِني لِيَّه يا هَنايا حتى واِنت بَعيد عَليه أَو مَعايَ تِنْتِهي الأَيام وتِطوي العُمرِ مِنا واِنْتَ حُبَّكْ لِلأَبَدْ ما لوشْ نِهايَة حُبَكْ إِنْتَ ما لوش نِهايَة ما لوش نِهايَة

  • 24

Últimas atividades

Sincronizada porDr.Mahmoud Ragab
Tradução porPeter Makram

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora