Letrasבין הבודדים

איזי

Última atualização em: 25 de julho de 2019
Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
Estas letras estão à espera de revisão
Se encontrou erros, por favor ajude-nos corrigindo-os.

לא מתעסק במזלות וכל המיסטיקה אומרים זה לא רווחי אני לא בסטטיסטיקה חבר ת'מיקרופון עזוב'תי מלוגיסטיקה

נהיה פה חם פתח לה את התריס טיפה ריטואל קבוע אני בא עם הקולגאז שוב אתה מוציא שירים ושוב קולט שאין באזז שוב ת'מלכלך עליי ושוב אני סותם אז כמו שהן אומרות לך "יאללה גבר תן גז" מי מציב את הרף Too much is never enough יורק דם על ה דם על ה דם דם על הדף בלי להרים את האף פתאום חצי מדינה בגנבה כותב שירים עם טושים וואלה כל שורה בצבע בין בין ה בין בבין בין ה בין בין ה בין בבין בין ה בין בין ה בין בבין בין ה בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון גבר בין הבודדים שמעיז בין המי ומיז זה לבודדים שעוד לא יודעים מי זה איז אלף וונאביז מדברים וזה לא מזיז שומעים את הקטע בלופ מקבלים ת'קריז פאק הוא דיי זריז תחת לרדאר נתפס עד שנחלחל שוב היא על הבר לא תפספס ביט שמטלטל ילד מה נסגר מתבאס? צר לי לקלקל כי אם זה רק בשביל הכסף כבר הייתי מסלסל יאללה כפיים למעלה שמיים כפרה עיניים ג'ורדי תחזיר ת'ביט למה לעצור אם הגענו כבר עד הנה ת'לא סומך עליי אז לך תשאל את כל הסצנה מי... בין בין ה בין בבין בין ה בין בין ה בין בבין בין ה בין בין ה בין בבין בין ה בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון גבר סי פארט: בין הבודדים שעושים את זה נכון ג'ורדי על הביט איזי עם המיקרופון אל הבודדות שלא דופקות חשבון איך שהן זזות בתוך המועדון

Sem traduções disponíveisSem traduções disponíveis
  • 3

Últimas atividades

Sincronizada porziv fidelman
Tradução porHamitzim Dorja

O Musixmatch para Spotify e
Apple Music está agora disponível para
o seu computador

Descarregar agora