Letra e TraduçãoThis Is My Life

The White Heat

Última atualização em: 22 de Julho de 2017

Letra original

checoTradução para Checo (68%)

This is my life
To je můj život
And my only life
A můj jediný život
And I'm takin' whatever I need
A beru si cokoliv potřebuju
This is my life It's such a strange life
Je to můj život můj divný život
And your world just don't suit me
A tvůj svět mě neoblika
I want to be outnumbered, It's true
I want to be outnumbered, It's true
I want to be outnumbered like you
I want to be outnumbered like you
I've got my hand in a cookie jar
Mám ruku v nádobě na sušenky
I'm taking danger a little too far
I'm taking danger a little too far
Yea, I think you should
Ji, myslím že bys měl
Yea! Yea! Yea!
Jo jo jo
So you said, get a brand new way
So you said, get a brand new way
You got, you got, you got and we got
Ty máš, ty máš, ty máš a my máme
To understand one thing
Rozumět jedné věci
You got, you got, you got and we got
Ty máš, ty máš, ty máš a my máme
This is a simple plan we made
To je jednoduchý plán co jsme udělali
You got, you got, you got and we got
Ty máš, ty máš, ty máš a my máme
You understand, my friend
Rozumíš kamaráde
And all you smiling, talking, drifting
A všichni se usmívate, mluvíte, driftujete

You got, you got, you got and we gotThe White Heat

We're better off with the blacklisted
We're better off with the blacklisted
This is my life
To je můj život
And my only life
A můj jediný život
And I'm takin' whatever I need
A beru si cokoliv potřebuju
This is my life It's such a strange life
Je to můj život můj divný život
And your world just don't suit me
A tvůj svět mě neoblika
I want to be outnumbered, It's true
I want to be outnumbered, It's true
I want to be outnumbered like you
I want to be outnumbered like you
I've got my hand in a cookie jar
Mám ruku v nádobě na sušenky
I'm taking danger a little too far
I'm taking danger a little too far
Yea, I think you should
Ji, myslím že bys měl
Yea! Yea! Yea!
Jo jo jo
Start a riot, get a brand new way
Start a riot, get a brand new way
You got, you got, you got and we got
Ty máš, ty máš, ty máš a my máme
To understand one thing
Rozumět jedné věci
You got, you got, you got and we got
Ty máš, ty máš, ty máš a my máme
This is a simple plan we made
To je jednoduchý plán co jsme udělali
You got, you got, you got and we got
Ty máš, ty máš, ty máš a my máme
You understand, my friend
Rozumíš kamaráde
And all you smiling, talking, drifting
A všichni se usmívate, mluvíte, driftujete
We're better off with the blacklisted
We're better off with the blacklisted
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porTy Tyler II

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora