Letra e TraduçãoThe Drunk Scottsman Song

The Irish Rovers

Última atualização em: 22 de julho de 2017

Letra original

turcoTradução para Turco (96%)

Well, Scotsman clad in kilt,
İskoç eteği giyinmiş bir İskoç
Left the bar one evenin' fair.
Barı terketti güneşli bir ikindi zamanı
And one could tell by how he walked,
Ve yürüyüşünü gören biri anlayabilirdi
That he'd drunk more than his share.
Gerekenden daha çok içtiğini
He fumbled 'round until he could
El yordamıyla yürüdü
No longer keep his feet,
Ayakları tutmayana kadar
Then he stumbled off into the grass
Sonra yığıldı çimlerin üstüne
To sleep beside the street.
Sokağın yanında uyumak için
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
He stumbled off into the grass
Yığıldı çimlerin üstüne
To sleep beside the street.
Sokağın yanında uyumak için
About that time, two young and lovely
O sırada, iki genç ve güzel kız
Girls just happened by.
Beliriverdi yanında
One says to the other
Biri diğerine söyledi
With a twinkle in her eye:
Gözünde bir pırıltılıyla
"See yon sleeping Scotsman
"Şuradaki uyuyan İskoç'u gördün mü
So strong and handsome built?
çok yapılı ve yakışıklı biri?
I wonder if it's true what they
Merak ediyorum doğru mu eteklerinin altına
Don't wear beneath the kilt?"
Bir şey giymedikleri?"
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
"I wonder if it's true what they
"Merak ediyorum doğru mu eteklerinin altına
Don't wear beneath the kilt?"
Bir şey giymedikleri?"
They crept up on that sleeping Scotsman
Sürüklediler uyuyan İskoç'u
Quiet as could be.
Olabildiğince sessizce
Lifted up his kilt about
Kaldırdılar yaklaşık bir inçlik
An inch so they could see.
Olan eteğini ki görebilsinler
And there behold for them to view
Ve orada bakmalarına değer
Beneath his Scottish skirt
Altında İskoç eteğinin

Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!The Irish Rovers

Was nothing more than God
Hiçbir şey yoktu Tanrı'nın
Had graced him with upon his birth.
Onu doğumuyla bezemesinden başka
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
Was nothing more than God
Hiçbir şey yoktu Tanrı'nın
Had graced him with upon his birth.
Onu doğumuyla bezemesinden başka
They marveled for a moment
Bir an şaşırdılar
Then one said: "We must be gone.
Sonra biri dedi ki: "Gitmeliyiz
Let's leave a present for our friend
Arkadaşımıza bir hediye bırakalım
Before we move along."
Gitmeden önce"
As a gift, they left a blue silk ribbon
Hediye olarak, mavi ipketen bir kurdele
Tied into a bow.
Bıraktılar bir fiyonk yaparak
Around the bonny star the Scot's kilt
Görkemli yıldızın etrafında İskoç'un eteği
Did lift and show.
Kalktı ve gözüktü
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
Around the bonny star the Scot's kilt
Görkemli yıldızın etrafında İskoç'un eteği
Did lift and show.
Kalktı ve gözüktü
Now the Scotsman woke to nature's call
Şimdi İskoç doğanın çağrısıyla uyandı
And stumbled towards the trees.
Ve ağaçlara doğru yıkıldı
Behind the bush, he lifts his kilt
Çalının arkasında, eteğini kaldırdı
And gawks at what he sees.
Ve gördüğü şeye bakakaldı
And in a startled voice, he says
Ve korkmuş bir sesle
To what's before his eyes:
Gözlerinin önündekine dedi ki
"Well, lad, I don't know where you've been
"Pekala, delikanlı, nerede olduğunu bilmiyorum
But I see you've won first prize!"
Ama ilk ödülü kazandığını biliyorum!"
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-ding-diddle-iddle-aye-dee-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
Ring-die-diddilee-aye-oh!
"Well, lad, I don't know where you've been
"Pekala, delikanlı, nerede olduğunu bilmiyorum
But I see you've won firts prize
Ama ilk ödülü kazandığını biliyorum"
  • 7

Atividades mais recentes

Sincronizada porDaniel Bastos
Traduzido porCeyda Bol

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora