Letra219: Juicht aarde, juicht…

Stichting Opwekking

Última atualização em: 12 de março de 2019
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.

Juicht, aarde! Juicht alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht,

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. De Heer is God: erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen die Hij voedt en weidt; Een volk, tot zijne dienst bereid. Gaat tot zijn poorten in met lof, Met lofzang in zijn heilig hof. Looft Hem aldaar met hart en stem, Prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. Want goedertieren is de Heer, Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora