LetraDaridraya Dhahana Stotram

Sounds of Isha

Última atualização em: 21 de Julho de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Ravindra Chaturvedi sugeriu alterações para esta letra.

Daridraya Dahana Shiva Stotram - composed by Sage Vasishtha. Vishveshvaraya Narakarnava Taranaya Karnamrutaya Shashishekhara Dharanaya Karpurakantidhavalaya Jatadharaya Daridraya Dukha Dahanaya Namah Shivaya Gauripriyaya Rajanishakaladharaya Kalantakaya Bhujagadhipatankanaya Gangadharaya Gajarajavimardanaya Daridrya Dukhadahanaya Namah Shivaya Bhaktipriyaya Bhavarogabhayapahaya Ugraya Durgabhavasagarataranaya Jyotirmayaya Gunanamasunutyakaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Charmambaraya Shavabhasmavilepanaya Bhalekshanaya Manikundala Manditaya Manjirapadayugalaya Jatadharaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Panchananaya Phaniraja Vibhushanaya Hemamshukaya Bhuvanatrayamanditaya Anandabhumivaradaya Tamomayaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Bhanupriyaya Bhavasagarataranaya Kalantakaya Kamalasanapujitaya Netratrayaya Shubhalakshana Lakshitaya Daridrya Duhkhadahanaya Namah Shivaya Bhanupriyaya Bhavasagarataranaya Kalantakaya Kamalasanapujitaya Netratrayaya Shubhalakshana Lakshitaya Daridrya Duhkhadahanaya Namah Shivaya Ramapriyaya Raghunathavarapradaya Nagapriyaya Narakarnavataranaya Punyeshu Punyabharitaya Surarchitaya Daridraya Dukha Dahanaya Namah Shivaya Mukteshwaraya Phaladaya Ganeshwaraya Gitapriyaya Vrushabheshwara Vahanaya Matangacharmavasanaya Maheshwaraya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porPankaj Sen

Musixmatch para Spotify e
iTunes agora está disponível para
seu computador

Baixe agora