LetraNai wa ja mai lhok kun

Silly Fools

Última atualização em: 22 de julho de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.

เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันที่สวยงาม เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันของเรา เธอบอกว่าวันนี้ ไม่เคยมีเหงา

เธอบอกว่าวันนี้ ไม่มีเราสองคน อาจเป็นเพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น ที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า สุดท้ายนั้นคงเป็นดั่งนิทาน สุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่า และดอกไม้นั้นที่มีเธอให้เขา แต่ดอกไม้นั้นของเราใช่ไหม อาจเป็นเพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น ที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า คงจะจริง เมื่อเริ่มคงหวาน พออยู่กันนานก็ขมขื่น ไม่เคยคิด ว่าเรื่องเหล่านั้น มันจะเกิดกับฉัน อาจเป็นเพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น ที่เธอพูดออกมา ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า ตลอดไป... เหมือนเก่า ตลอดไป... เหมือนก่อน เพราะฉันมีเพียง... มีเพียงหยดน้ำตาที่มันไหลออกมา เหตุมันคงเป็นเพราะเธอทำฉันเจ็บ มีเพียงหยดน้ำตา ที่มันไม่มีแม้ค่า แต่เจ็บข้างในมันลึกจนปาน จะขาดใจ

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porRe RYU

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora