Letradhundh hote shabd sare

Ravindra Bijoor

Última atualização em: 19 de Fevereiro de 2019
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível

धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना

वाऱ्यासंगे वाहता, त्या फुलापाशी थांब ना धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना वाऱ्यासंगे वाहता, त्या फुलापाशी थांब ना सये, रमुनी साऱ्या या जगात, रिक्त भाव असे परि कैसे गुंफु गीत हे? धुंद होते शब्द सारे! मेघ दाटूनि गंध लहरुनि, बरसला मल्हार हा मेघ दाटूनि गंध लहरुनि, बरसला मल्हार हा चांदराती भाव गुंतुनी, बहरला निशिगंध हा का कळेना काय झाले, भास की आभास सारे जीवनाचा गंध हा, विश्रांत हा, शांत हा! धुंद होते शब्द सारे, धुंद होते भाव असा सये, रमुनी साऱ्या या जगात, रिक्त भाव असे परि कैसे गुंफु गीत हे? धुंद होते शब्द सारे, धुंद होत्या भावना वाऱ्यासंगे वाहता, त्या फुलापाशी थांब ना धुंद होते शब्द सारे...

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porShruti Joshi

Musixmatch para Spotify e
iTunes agora está disponível para
seu computador

Baixe agora