LetraTiền và lá

Nhu Quynh, Mạnh Đình

Última atualização em: 21 de julho de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Allan Wu sugeriu alterações para esta letra.

Tuổi thơ! Tuổi thơ tóc để gáo dừa Tuổi thơ Mẹ bắt đeo bùa Cần Ông Hai ta cùng học vở lòng Dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh. Hai nhà! Hai nhà chung một mái tranh Chia vui từng trái ngọt lành có nhau Đêm cùng đón ánh trăng cao Ngồi bên giếng Ngọc đếm sao trên trời. Em moi đất nặn hình người Anh thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền Mỗi ngày chờ hộp mười phiên Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi. Tiền là giấy bạc em ơi Tiền là giấy bạc của đời làm ra Người ta giấy bạc đầy nhà Cho nên mới được gọi là chồng em Bây giờ mỗi buổi chiều lên Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời...!!! Tuổi thơ! Tuổi thơ tóc để gáo dừa Tuổi thơ Mẹ bắt đeo bùa Cần Ông Hai ta cùng học vở lòng Dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh. Hai nhà! Hai nhà chung một mái tranh Chia vui từng trái ngọt lành có nhau Đêm cùng đón ánh trăng cao Ngồi bên giếng Ngọc đếm sao trên trời. Em moi đất nặn hình người Anh thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền Mỗi ngày chờ hộp mười phiên Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi. Tiền là giấy bạc em ơi Tiền là giấy bạc của đời làm ra Người ta giấy bạc đầy nhà Cho nên mới được gọi là chồng em Bây giờ mỗi buổi chiều lên Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời... Bây giờ mỗi buổi chiều lên Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời.

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porhai nguyen

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora