LetraTimilai ma bhanu kasari

Naren Limbu

Última atualização em: 21 de janeiro de 2020
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível

तिमिलाई भनु कसरी म तिम्रो सामु बोली फुट्दैन तिमिलाई पोखु कसरी मा

तिम्रो अघी शब्दै भेटदिन मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा तिमिलाई भनु कसरी म तिम्रो सामु सर्माइजान्छु म तिमिलाई पोखु कसरी म तिम्रो अघी स्तब्ध हुन्छु म मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउदैन मलाई पोख्न आउदैन मलाई खोल्न आउदैन भावनाका कुरा

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porBipin Shrestha

One place, for music creators.

Get early access