LetraEs atnācu uguntiņu

Mirdza Zivere, Dons

Última atualização em: 30 de setembro de 2017
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.

Dzīvoš′ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu Ūdentiņis, akmentiņis

Tie dzīvos saules mūžu. Tēvu tēvi laipas meta, Bērnu bērni laipotāji. Tā, bērniņi, laipojat, Ka pietika mūžiņam. Nesmejat, jūs, ļautiņi, Ne smieklam es atnācu. Es atnācu uguntiņu Ar basām kājiņām. Ne nabaga bērniņš biju, Ne caur roku klausījos. Pate klaipu griezējiņa, Citam rikas devējiņa.

  • 0

Atividades mais recentes

Traduzido porKakael BoS

One place, for music creators.

Get early access