LetraBehind the Scenes

Kofi Kinaata

Última atualização em: 23 de Abril de 2020
#together against coronavirus

Me didi Nti Na meleyɛ ma meleyɛ yi na nka Moove!! Abaadi mpo!! Bars!!

Call me Kofi Kinaata Yɛ hustle anopa, ɔne ewiaber dze kɔ enumber Aha dze yɛnnda, mber nnyi ha ma bibini Fi sɛ nsa, ma ɔnnyɛ edwuma no onndidi Nti meleyɛ ma meleyɛ yi na nka medidi Naaso me kɔ pɛ biribi ab3di no Ɛyaa na ɔne me bɛyɛɛ dɛn na ɛnam Amane aa me hu nyi aa darki akwantu mu nsɛm Naaso sesei kɔ hwɛ me krom Wɔ keka dɛ menya bi na m'ennkai hɔn oo Nso w'onnyim d3 ɔnnda fom Sɛ oda fom' mpo aa nka soldier fo na wɔle guard no oo Sesei kɔ hw3 me krom Wɔ kekã d m'enya bi na m'ennkai hɔn oo W'onnyim dɛ ɔnnda fom'Sɛ oda fom' mpo Aa nka soldier fo na wɔle guard no oo Hwɛ ade ma me hu na mele kã nnyɛ wo dze mele kã Akwantu mu nsem nnyɛ ne nyinaa na yɛ kã Ntsi, me de m'asem nyinaa ama Onyame Nyame nara ɔnyɛ nsenkyerɛne Hustler me nnyi beebi da Sɛ me yare mpo aa kyedɛ Nyame na w'aasa me yare Aww Jehovah Nyame aa ɛbɔ Wo whistle aa Ma ɔnnhyɛ Jersey mpo bɔ Hat-trick no Jehovah Nyame aa ɛbɔ Wo whistle ma Ma)tse bench mpo gye Goal King Mɛ mma atanfo nnya nserew hɛn Mɛ mma ma yesuro no mmba hɛn do M3 mma wɔnnka dɛ Nyame aa yɛ som no no ɔwɔ hen oo Ɔko yi dze ɔnnyɛ hɛn ko Ma m'ehu na mele ka nnyɛ wo dze mele ka Akwantu mu nsem nnyɛ ne nyinaa na w) ka- Naaso sesei kɔ hwɛ me krom Wɔ kekã dɛ menya bi na m'ennkai hɔn oo Nso w'onnyim dɛ ɔnnda fom' S3 oda fom' mpo aa nka soldier fo na wɔle guard no oo Sesei kɔ hwɛ me krom Wɔ kekã dɛ m'enya bi na m'ennkai hɔn oo W'onnyim dɛ ɔnnda fom' S3 oda fom' mpo aa nka soldier fo na wɔle guard no oo Yaayyy!! Awɔw ooooo Obi man so ooo aw)w oooo Yaaayyy!! Yɛɛbrɛ ooo Yaayy!! Yɛɛbrɛ ooo Ntsi Mɛ mma atanfo nnya nserew hɛn Mɛ mma ma yesuro no mmba hɛn do Mɛ mma wɔnnka dɛ Nyame aa yɛ som no no ɔwɔ hen oo Ɔko yi dze ɔnnyɛ hɛn ko Ma ɛhwehwɛ abɛyɛ wɔ ha biaa nka m'aayɛ no long time Mese mɛ hwehwɛ abɛ fa wɔ ha biaa nka m'aafa no long time Brɛda mp hwehwɛ abɛ yɛ wɔ ha no wɔyɛ aaa nanka m'aayɛ dadaw Mese mɛ hwehwɛ abɛ fa wɔ ha no ɔgow aa na nka m'aafa dadaw Naaso sesei kɔ hwɛ me krom hɔ Wɔ kekã dɛ menya bi na m'ennkai hɔn oo W'onnyim dɛ ɔnnda fom' oo ɔhen eii Travel and See oo!!! Naaso sesei kɔ hwɛ me krom Wɔ keka dɛ menya bi na m'ennkai hɔn oo Nso w'onnyim d3 ɔnnda fom Sɛ oda fom' mpo aa nka soldier fo na wɔle guard no oo Sesei kɔ hw3 me krom Wɔ kekã d m'enya bi na m'ennkai hɔn oo W'onnyim dɛ ɔnnda fom'Sɛ oda fom' mpo Aa nka soldier fo na wɔle guard no oo Sɛ oda fom' mpo Aa nka soldier fo na wɔle guard no oo

  • 12

Atividades mais recentes

Sincronizada porBenedict Oduro
Traduzido porShadrach Neil Grant

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora