LetraDar Asheghi

Homayoun Shajarian

Última atualização em: 22 de julho de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Omid Saremi sugeriu alterações para esta letra.

اینبار من یکبارگی، در عاشقی پیچیده ام اینبار من یکبارگی، از عافیت ببریده ام دل از خود برکنده ام، با چیز دیگر زنده ام عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام ای مردمان ای مردمان، از من نیاید مردمی دیوانه هم نندیشد آن، کندر دل اندیشیده ام امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیده ام من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او من گیج کی باشم ولی، قاصد چنین گیجیده ام من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام حبس از کجا من از کجا، مال که را دزدیده ام در دیده من اندر آ، وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از مرده ها، منزلگهی بگزیده ام تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیده ام

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 5

Atividades mais recentes

Sincronizada porFarshad Rezaei

One place, for music creators.

Get early access