Letra e TraduçãoEma (Edanna Manusa)

Doel Sumbang

  • Escrito por:
Última atualização em: 13 de fevereiro de 2018

Letra original

bahasa-indonesiaTradução para Bahasa-indonesia

Ema...
Ema .
Keur naon silaing, Ema?
Lagi apa kami, ema?
Eta sirah gudag-gideug
Itu kepala geleng-geleng
Make kacapanon hideung
Pakai kacamata hitam
Ema...
Ema .
Geura balik silaing, Ema
Cepet pulang kamu, Ema
Hayam jalu geus kongkorongok
Ayam jantan sudah berkokok
Panon poe tereh bijil
Matahari akan muncul
Ema...
Ema .
Na keur naon silaing triping, Ema?
Kamu lagi apa triping, Ema
Pan geus puguh gara-gara triping, Ema
Kan udah jelas gara-gara Triping, Ema
Hirup silaing jadi pakusut
Hidup kamu jadi kacau
Mimiti harga diri nepi ka kahormatan
Dimulai harga diri sampe kehormatan
Dimurah-mareh ngabelaan ekstasi
Dimurah-murah demi obat ekstasi
Mimiti harga diri nepi ka kahormatan
Dimulai harga diri sampe kehormatan
Ludes teu nyesa dituker ku ekstasi
Habis tak tersisa di tukar dengan ekstasi
Ema...
Ema .
Sing nyaah ka diri sorangan, Ema
Sayangi diri sendiri, Ema
Ema...
Ema .
Sing karunya ka indung-bapa
Kasihanlah ke ibu dan bapa
Ema...
Ema .

Mimiti harga diri nepi ka kahormatanDoel Sumbang

Geura balik silaing, Ema
Cepet pulang kamu, Ema
Hayam jalu geus kongkorongok
Ayam jantan sudah berkokok
Panon poe tereh bijil
Matahari akan muncul
Ema...
Ema .
Na keur naon silaing triping, Ema?
Kamu lagi apa triping, Ema
Pan geus puguh gara-gara triping, Ema
Kan udah jelas gara-gara Triping, Ema
Hirup silaing jadi pakusut
Hidup kamu jadi kacau
Mimiti harga diri nepi ka kahormatan
Dimulai harga diri sampe kehormatan
Dimurah-mareh ngabelaan ekstasi
Dimurah-murah demi obat ekstasi
Mimiti harga diri nepi ka kahormatan
Dimulai harga diri sampe kehormatan
Ludes teu nyesa dituker ku ekstasi
Habis tak tersisa di tukar dengan ekstasi
Ema...
Ema .
Sing nyaah ka diri sorangan, Ema
Sayangi diri sendiri, Ema
Ema...
Ema .
Sing karunya ka indung-bapa
Kasihanlah ke ibu dan bapa
Ema...
Ema .
Keur naon silaing, Ema?
Lagi apa kami, ema?
Eta sirah gudag-gideug
Itu kepala geleng-geleng
Make kacapanon hideung
Pakai kacamata hitam
Ema...
Ema .
Geura balik silaing, Ema
Cepet pulang kamu, Ema
Hayam jalu geus kongkorongok
Ayam jantan sudah berkokok
Panon poe tereh bijil
Matahari akan muncul
  • 58

Atividades mais recentes

Sincronizada porFahmi Al-Azhar
Traduzido porsandi saepurrohmat

Um lugar, para criadores de música.

Saiba mais