LetraOdo Mensu

Daddy Lumba

Última atualização em: 16 de agosto de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.
#together against coronavirus

Mɛwo mama wo 4x ... Odo mensu ... Mɛwo mama wo 4x

Ma dɔfo a mote me wuo nyinaa. ɛde duku bɔ mo yɛm noɛ... Mo mpepa moanim nisuo. Efri sɛ mo dofo fosu tease oo. ɛyɛ atanfo nhyehyeɛ abrɛbiaa, sɛ nka manim bɛ gua ase o. Dea Onyame ahyehyɛ no., ɔtanfo ntumi nseɛ no oo. Enti ɔtanfo eeh ehh. Mayɛ agyinamoa nti, woto mea mekyi nka fom da o. Daddy eei metrimu fitaa nti, me bibiaa yɛ adwubrɛ oo . 3nte nisuo beberee me bronii ee. (odo mensu) Ma dofo nyinaaa, efri sɛ, mo te nisuo a, me te no makoma mu oo. Sɛ wo gyegyeee medofo ma osu a ɛbɛ ha me oo. Ma dofo ee me wohɔ me ma mo oo. Mo nfa me ndwom ndi moho ahurusie abere biaa. ɛnma yɛn sie me amonomu oo (Bra bɛ nyane me 8x) Yɛnka ma wo wontee oo, na wekoyi wano oo. Sɛ menyɛ ma wo a, ebia na meyɛ ma obi yee ye eehh. Entwatosoɔ pa ɛya oo. (Daddy sɛ metee meni na mewua medwa papa, sɛ nea odo se yɛ medɛ sei) (Mewo mama wo) 4x Enti ɔtanfo eeh eh ehh. Mayɛ agyinamoa nti, woto mea mekyi nka fom da o. Daddy eei metrimu fitaa nti, me kwan so nyina yɛ adwubrɛ oo . Brekuo su anadwo a yɛ se ye kyir o. Brekuo apon nso medaa nna. Mete nisuo, mete nisuo, mete nisuo oo Afei deɛ nti menyɛ deɛn koraa. Daddy eei na menka sɛn koraa. Na mo begyae me dinn noa, mo sɛe no. Daddy me ngye obiaa mpena biaa. Efri sɛ ɔmama biaa pɛ mmaa. ɛnam me papa yɛ nti yɛ adani me ɔkronfoɔ. Nɔkrɛ nyina asa nti wo di bem koraa wo nni ano a. Me bɛyɛ bi egya enkyiri mba. Sɛ anyeye a mɛsan akɔ mekyir o Mekɔ akɔda diin Mekɔ ma kɔda diinn...

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 1

Atividades mais recentes

Sincronizada porKofi Asante Bediatuo

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora