Letra e TraduçãoHabang May Buhay (acoustic…

After Image

Última atualização em: 21 de julho de 2017

Letra original

filipinoTradução para Filipino

Nais kong mabuhay sa haba ng panahon
I wish to live through time
Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko
If it will pass beside me
Ang aking buhay, ang aking buhay
My life, my life
Sayo'y ibibigay
To you i give
Tangi kong panalangin ay pagsamo mo
All i want is to be with you
Kailanma'y di magmamaliw ang apoy sa puso ko
Even in time the fire in my heart will not fade
Habang may buhay, habang may buhay
When there still life, when there still life
Hangga't ang dugo ko ay dumadaloy
And if my blood still flowing
Sayo lamang iaalay
To you i only offer
Ang aking buhay, ang aking buhay
My life, my life
Sayo'y ibibigay
To you i give
At kung tayo'y magwawalay ako'y mabibigo
And if we separate, i will fail
Di na nanaisin pang ituloy ang buhay ko
Not longing to continue my life

Ang aking buhay, ang aking buhayAfter Image

Habang may buhay, habang may buhay
When there still life, when there still life
Hangga't ang dugo ko ay dumadaloy
And if my blood still flowing
Sayo lamang iaalay
To you i only offer
Ang aking buhay, ang aking buhay
My life, my life
Sayo'y ibibigay
To you i give
Ibig kong malaman mo
I wish for you to know
Hanggang sa dulo ng mundo
Even at the ends of the world
Ang pangarap ko'y sayo
My dream is for you
Habang may buhay, habang may buhay
When there still life, when there still life
Hangga't ang dugo ko ay dumadaloy
And if my blood still flowing
Sayo lamang iaalay
To you i only offer
Ang aking buhay, ang aking buhay
My life, my life
Sayo'y ibibigay
To you i give
Ang aking buhay, ang aking buhay
My life, my life
Sayo'y (sayo'y) ibibigay
To you i will give
  • 135

Atividades mais recentes

Sincronizada porKlaronite
Traduzido porPlayerTree

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora