Letra唱念愛

胡莎莎

Última atualização em: 22 de julho de 2017
Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
Esta letra aguarda revisão
Se você encontrou erros, por favor nos ajude corrigindo-os.

病了好了好了病了 Bìngle hǎole hǎole bìngle Bệnh rồi lại khỏi, khỏi rồi lại bệnh

属于我的却散落的 Shǔyú wǒ de què sànluò de Ngỡ thuộc về ta lại đánh mất đi 抓不住的变幻莫测 Zhuā bù zhù de biànhuàn mò cè Không nắm chắc được những biến ảo khó lường 分了合了合了分了 Fēnle héle héle fēnle Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan 属于你的远离我的 Shǔyú nǐ de yuǎnlí wǒ de Thuộc về người rồi lại cách ta thật xa 忘不掉的恩怨纠葛 Wàng bù diào de ēnyuàn jiūgé Quên sao được những ân oán vấn vương 看雁南飞 听春秋配 Kàn yàn nán fēi tīng chūnqiū pèi Trông nhạn bay về nam nghe kịch "Xuân Thu Phối" 古人唱啊 今人泪 Gǔrén chàng a jīn rén lèi Cổ nhân hát còn người nay rơi lệ 谁借东风 惊春闺梦 Shuí jiè dōngfēng jīng chūn guī mèng Ai mượn gió đông kinh xuân khuê mông 爱恨唱念 凡人神仙 Ài hèn chàng niàn fánrén shénxiān Yêu hận xướng niệm, phàm nhân thần tiên 爱了恨了恨了爱了 Àile hènle hènle àile Yêu rồi lại hận, hận rồi lại yêu 我想忘的你想留的 Wǒ xiǎng wàng de nǐ xiǎng liú de Ta muốn quên đi còn người muốn lưu lại 剪不断的那丝情感拉扯 Jiǎn bùduàn de nà sī qínggǎn lāchě Cắt không đứt được sợi tơ tình rối rắm ấy 来了走了走了来了 Láile zǒule zǒule láile Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến 我是你的你是谁的 Wǒ shì nǐ de nǐ shì shuí de Ta là của người còn người là của ai 咽不下的这碗孟婆特色 Yàn bùxià de zhè wǎn mèng pó tèsè Sao nuốt trôi nổi bát canh Manh Bà đặc sắc này đây 红花姐 绿花郎 , Hóng huā jiě lǜ huā láng Hồng hoa tỷ, lục hoa lang 干枝梅的帐子 向阳花的床, Gàn zhī méi de zhàngzi xiàngyáng huā de chuáng, Rèm chướng là nhành mai hướng dương thì làm giường nằm 鸳鸯花的枕头床上放, Yuānyāng huā de zhěntou chuángshàng fàng, Trên giường ta đặt gối đầu thêu hoa uyên ương 苜蓿花的褥铺满床 Mùxu huā de rù pù mǎn chuáng Còn đêm trải khắp giường là những đóa hoađinh đăng 爱了恨了恨了爱了 Àile hènle hènle àile Yêu rồi lại hận, hận rồi lại yêu 我想忘的你想留的 Wǒ xiǎng wàng de nǐ xiǎng liú de Ta muốn quên đi còn người muốn lưu lại 剪不断的那丝情感拉扯 Jiǎn bùduàn de nà sī qínggǎn lāchě Cắt không đứt được sợi tơ tình rối rắm ấy 来了走了走了来了 Láile zǒule zǒule láile Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến 我是你的你是谁的 Wǒ shì nǐ de nǐ shì shuí de Ta là của người còn người là của ai 咽不下的这碗孟婆特色 Yàn bùxià de zhè wǎn mèng pó tèsè Sao nuốt trôi nổi bát canh Manh Bà đặc sắc này đây 咽不下的这碗孟婆特色 Yàn bùxià de zhè wǎn mèng pó tèsè Sao nuốt trôi nổi bát canh Manh Bà đặc sắc này đây

Nenhuma tradução disponívelNenhuma tradução disponível
  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porYJ Liu
Traduzido porJun Ge Zeng

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora