Letraอย่างแรง

เบิร์ด ธงไชย

Última atualização em: 24 de outubro de 2018

อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ น้องหาว่าพี่ใจดำ

พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ น้องหาว่าพี่ใจดำ พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง น้องเอย ว่าพี่ขี้ฮก ว่าพี่ไม่ยก หัวใจให้เธอ น้องจ๋า มาเลยมาเจอ มาถามสิเธอ ไม่กลัวไม่กลัว อยากรู้ ก็ต้องมาหา ก็ต้องมาถาม กันตัวต่อตัว น้องจ๋าไม่กลัวไม่กลัว ต้องคุยให้ชัวร์ ถามมาสักคำ หาว่าพี่ขี้ฮก พูดกี่ทีไม่จำ หาว่าใจพี่ดำ ทำได้ไงได้ไง ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก ว่าพี่คนนี้ ขี้ฮกตรงไหนละ ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ ขี้ฮกตรงไหน เถียงมาซักคำ น้องเอย ถ้าพี่ไม่รัก ถ้าพี่ไม่สน ก็คงไม่มา น้องเอย น้องเอยน้องจ๋า พี่แหลงออกมา เถียงเลยซักคำ หาว่าพี่ขี้ฮก พูดกี่ทีไม่จำ หาว่าใจพี่ดำ ทำได้ไงได้ไง ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก ว่าพี่คนนี้ ขี้ฮกตรงไหนละ ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ ขี้ฮกตรงไหน เถียงมาซักคำ อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ น้องหาว่าพี่ใจดำ พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ น้องหาว่าพี่ใจดำ พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง หาว่าพี่ขี้ฮก พูดกี่ทีไม่จำ หาว่าใจพี่ดำ ทำได้ไงได้ไง ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก ว่าพี่คนนี้ ขี้ฮกตรงไหน ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ ขี้ฮกตรงไหน เถียงมาซักคำ ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก ว่าพี่คนนี้ ขี้ฮกตรงไหนละ ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ ขี้หกตรงไหน เถียงมาซักคำ อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ น้องหาว่าพี่ใจดำ พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง น้องหาว่าพี่ใจดำ พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง

  • 0

Atividades mais recentes

Sincronizada porNonthanan Phansin
Traduzido porSuda Achariyasilp

Musixmatch para Spotify e
Apple Music agora está disponível para
seu computador

Baixe agora